Rekisteri -ja tietosuojaseloste

 Tämä on Insinööritoimisto Suomen Devtec Oy ja Tekslund Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 01.01.2020. 

1. Rekisterinpitäjä 

Insinööritoimisto Suomen Devtec Oy, Y-tunnus: 0647025-7 
Tekslund Oy, Y-tunnus: 1472430-9 
Mäenpäänkatu 3, 37630 Valkeakoski 
03-584 7422 
info(at)devteks.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Juulia Puheloinen, Marketing Director 
+358 405554165, juulia.puheloinen(at)devteks.fi 

3. Rekisterin nimi 

 Insinööritoimisto Suomen Devtec Oy ja Teklund:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri. 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

 Rekisterin käyttötarkoitus Insinööritoimisto Suomen Devtec Oy ja Teklund Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolakia noudattaen. 

5. Rekisterin tietosisältö 

 Rekisteröidystä tallennettavia tietoja ovat: 
– nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite, organisaation nimi, kieli, käyttöoikeudet, tiedot tilauksista ja muut liiketoiminnan kannalta tarpeelliset tiedot 
– rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute tai muu tieto 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötiedot ja päivitykset hankitaan asiakassuhteen aikana www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Insinööritoimisto Suomen Devtec Oy ja Tekslund Oy ei luovuta henkilötietoja EU-/ETA-maiden ulkopuolelle. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti (mm. palomuuri, salasanat) ja tietoja käsitellään huolellisesti. Rekisterinterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa, pyytää poistamaan tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).